Uppsala M&V

Läs hur vi hjälpte UMV att utnyttja sin data för att identifiera potentialen hos sina kunder och optimera sitt erbjudande.

Utmaningen

Vi såg stora möjligheter inom mer avancerad dataanalys och det var just där vi behövde hjälp. Vi anlitade därför QBIM för att få hjälp med att kunna utnyttja hela potentialen i den data som finns i våra system och för att komplettera vår interna kompetens. Det kändes som ett självklart val att nyttja möjligheten genom ett samarbete med QBIM och vårt affärssystem PengVin.

Lösningen

Resultatet och lösningen vi skapat med QBIM gav oss mycket djupare förståelse och bättre dynamiska insikter i vår data, vilket skapar möjligheter att analysera betydligt större datamängder på kortare tid. Vi kan nu vara proaktiva istället för reaktiva och därmed fatta datadrivna beslut.

Samarbetet med QBIM har präglats av flexibilitet och enkelhet, vilket har gjort att vi har fått till en väldigt smidig process där vi delvis har utvecklat lösningarna live tillsammans. Deras input och tankar kring vår affär har varit väldigt nyttig. Ett av våra projekt har exempelvis byggt på matematiska modeller där QBIM har visat stor kompetens. Vi känner oss trygga med en partner som kan addera värde till vår verksamhet.

”QBIM visade snabbt stor förståelse för våra önskemål, möjligheter och utmaningar. Deras konsulter satte sig snabbt in i vår affärsmodell och data, vilket skapade bra förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete.”

Erik Sallén - VD, Uppsala Maskin & Verktyg AB

Om Uppsala Maskin & Verktyg

Maskin & Verktyg har sedan starten 1925 levererat mängder av verktyg, maskiner, skyddsutrustning, industriförnödenheter och arbetskläder till proffs.  

Vi fungerar som en länk mellan tillverkare och slutkunder inom bygg, industri, service och offentlig förvaltning. Vi har proffsbutiker i Gävle, Uppsala och Västerås. Kompetent personal med stor branscherfarenhet hjälper dig att lösa dina unika problem.

Dagliga inköp av verktyg, maskiner och förnödenheter stjäl ofta onödigt mycket resurser från kärnverksamheten. Genom att samla dina inköp hos Maskin & Verktyg kan du minska antalet leverantörer. Samordnade leveranser och färre fakturor ger bättre totalekonomi och du får mer tid att syssla med det du är bäst på – ditt eget arbete.