Skene Järn

Läs om varför Skene Järn valde ProsprSales utifrån dess enkelhet och förmåga att analysera försäljningen.

Utmaningen

Vi stod inför utmaningen att hitta ett enkelt, digitalt och pedagogiskt system för att följa upp och analysera vår försäljning.

Lösningen

Vi blev rekommenderade QBIM av kollegor inom branschen och valde att implementera deras säljverktyg ProsprSales. Vi använder både CRM-delen med kundbesöksrapportering samt analysdelen.

Integration med vårt affärssystem fanns redan och gjorde processen relativt enkel. Vi fick bra hjälp av QBIM med implementering och utbildning av vår organisation.

Resultat

Vi har märkt av tydliga förbättringar i vårt arbetssätt genom att alla användare har nu försäljningsanalysen på kund- och produktnivå, uppdaterad varje dag och lätttillgänglig via mobilen. Detsamma med kundbesöksrapporteringen.

Genom att använda ProsprSales har vi digitaliserat våra försäljningsprocesser och fått åtkomst till en snabb och enkel överblicksbild över vår försäljning och kunder.

"Vi vill ha ett verktyg där vi kontinuerligt kan följa upp och se att vi är på väg mot utstakade mål och där upplever vi att vi hittat rätt"

Mikael Bjelkenfors. VD

Hur passar lösningen in i er långsiktiga affärsstrategi?

Vi vill ha ett verktyg där vi kontinuerligt kan följa upp och se att vi är på väg mot utstakade mål och där upplever vi att vi hittat rätt. Fördelen är att vi också kan anpassa systemet efter vår unika verksamhet.

Framtidsplaner

Vi är igång med ett arbete kring inköp och varuförsörjning som nästa steg.