Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 21 November 2023

Version 1.1.

QBIM tar dataskydd på stort allvar. Denna integritetspolicy förklarar vem vi är, hur vi samlar, delar och använder personlig information och hur du kan utöva dina integritetsrättigheter. Vi rekommenderar att du läser igenom denna integritetspolicy i sin helhet för att säkerställa att du är fullt informerad. Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av din personliga information, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls.

Denna sida informerar dig om våra policyer gällande insamling, användning och offentliggörande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har i samband med den datan.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten för din användning. Genom att använda tjänsten godkänner du insamlingen och användningen av information enligt denna policy.

Definitioner

 • Tjänst: Tjänsten är webbplatsen https://qbim.se.
 • Personuppgifter: Personuppgifter avser data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från dessa och annan information antingen i vår ägo eller troligen att komma i vår ägo).
 • Användningsdata: Användningsdata är data som samlas in automatiskt, antingen genererat genom användning av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel besökets varaktighet på en sida).
 • Cookies: Cookies är små datamängder som lagras på din enhet (dator eller mobil     enhet).
 • Registeransvarig: Registeransvarig avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller tillsammans eller gemensamt med andra personer) bestämmer ändamålen för vilka och sättet på vilket personuppgifter behandlas. För denna integritetspolicy är vi registeransvariga för dina personuppgifter.
 • Dataläsare (eller tjänsteleverantörer): Dataläsare (eller tjänsteleverantör) avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av registeransvarig. Vi kan använda tjänster från olika dataläsare för att effektivt behandla dina data.
 • Registrerad (eller användare): Den registrerade är varje levande individ som     använder vår tjänst och är ämnet för personuppgifter.

Insamling och användning av information

Vi samlar in olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig. Typer av insamlad data:

Personuppgifter: Under användning av vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-post
 • Namn, förnamn och efternamn
 • Organisation
 • Cookie- och användningsdata
 • Cookie-samtyckesdata
 • Platsdata
 • Användarvald eller angiven data

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller annat informationsmaterial som kan vara av intresse för dig. Du kan avsäga dig att ta emot någon, eller alla, av dessa kommunikationer från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna som medföljer i varje e-post vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användningsdata: Vi kan också samla in information om hur tjänsten används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan inkludera information som din dators IP-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår tjänst som du besöker, tidpunkten och datumet för ditt besök, tiden spenderad på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostiskdata.

Platsdata: Vi kan använda och lagra information om din landsplats om du ger oss tillstånd att göra det ("Platsdata"). Vi använder dessa data för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst. Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst genom dina enhetsinställningar.

Spårnings- och cookie-data: Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att följa aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information.

Cookies är filer med små datamängder som kan inkludera en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som används inkluderar även beacons, tags och skript för att samla in och följa information samt för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Cookies möjliggör förbättringar av din upplevelse när du återvänder till webbplatsen. Exempel på cookies vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder session cookies för att driva vår tjänst.
 • Preferenscookies. Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

Användning av data: QBIM använder insamlad data för olika ändamål för att förbättra din upplevelse och tillfredsställelse:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst.
 • För att meddela dig om förändringar i vår tjänst.
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det.
 • För att tillhandahålla kundsupport.
 • För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst.
 • För att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem.
 • För att tillhandahålla dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem du redan har köpt eller förfrågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror QBIM:s rättsliga grund för insamling och användning av personlig information beskriven i denna integritetspolicy på den personliga information vi samlar in och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den.

QBIM kan behandla din personliga information eftersom:

 • Vi behöver utföra ett avtal med dig.
 • Du har gett oss tillstånd att göra det.
 • Behandlingen är i vårt legitima intresse och det inte överskrids av dina rättigheter.
 • För att följa lagen.

Lagring av data

QBIM kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina data för att uppfylla tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra rättsliga avtal och policys.

QBIM kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls generellt under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionen i vår tjänst, eller om vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till och underhållas på datorer som finns utanför din delstat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av din överlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

QBIM kommer att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att äga rum till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Offentliggörande av data

Offentliggörande för rättsvård Under vissa omständigheter kan QBIM vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Lagliga krav

QBIM kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en laglig förpliktelse.
 • Skydda och försvara rättigheterna eller egendomen hos QBIM.
 • Förhindra eller utreda möjlig felaktighet i samband med tjänsten.
 • Skydda användarnas personliga säkerhet eller allmänheten.
 • Skydda mot juridiskt ansvar.

Säkerhet för data

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Rätten att få tillgång till, uppdatera eller ta bort informationen vi har om dig. När det är möjligt kan du själv få tillgång till, uppdatera eller begära borttagning av dina personuppgifter direkt inom avsnittet för dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, kontakta oss så hjälper vi dig.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om dessa är felaktiga eller ofullständiga.

Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format.

Rätten att dra tillbaka samtycke. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst om QBIM förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet angående vår insamling och användning av dina personuppgifter.

För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita externa företag och individer för att underlätta vår tjänst ("tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla tjänsten på våra vägnar, utföra tjänstrelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredjeparter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är förpliktigade att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

 • Session Cookies: Vi använder session cookies för att driva vår tjänst.
 • Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies för säkerhetssyften.

Funktions- och prestandacookies samt dataprocessning

Följande cookies behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt. Att välja bort dessa cookies kan försämra eller ta bort delar av funktionaliteten.

 • Cloudflare: För att lagra cookie-samtyckesdata. Observera: Denna tjänst ställer inte in cookies utan loggar besökarnas val för cookie-samtycke.
 • Webflow: För att leverera delar av innehållet på webbplatsen eller tjänsten.

Analyscookies

Vi kan, med ditt samtycke, använda externa tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics: Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google för att följa och rapportera webbplatsens trafik. Du kan välja att inte göra din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget för webbläsare för opt-out. Mer information om Googles integritetspraxis finns på Google Privacy &     Terms-webbsidan: https://policies.google.com/privacy
 • Hotjar: Används för att analysera och förbättra användbarheten och     användarupplevelsen på webbplatsen.

Marknadsföringscookies

Vi kan, med ditt samtycke, använda externa tjänsteleverantörer för att servera relevant annonsering baserat på analys av dina handlingar.

 • Google Ads: Google Analytics är en webbanalystjänst som  erbjuds av Google för att följa och rapportera webbplatsens trafik. Du kan välja att inte göra din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget för webbläsare för opt-out. Mer information om Googles integritetspraxis finns på Google Privacy & Terms-webbsidan: https://policies.google.com/privacy
 • Meta Pixel / Facebook Ads: Meta Ads för inriktning av personlig reklam.
 • Ortto: För att ta emot dina kommunikationer och kontaktförfrågningar och behandla kontaktuppgifter på ett säkert sätt.
 • LinkedIn: LinkedIn Analytics för inriktning av personlig reklam.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicys eller praxis hos några webbplatser eller tjänster från tredje part.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifierat samtycke från förälder, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst för att återspegla våra informationspraxis eller för att adressera förändringar i relevant lagstiftning. Den senaste versionen av integritetspolicyn återspeglas av versionsdatumet högst upp på integritetspolicyn. Alla uppdateringar och ändringar är effektiva omedelbart efter meddelande, vilket vi kan ge på vilket sätt som helst, inklusive, men inte begränsat till, genom att publicera en reviderad version av integritetspolicyn eller annan notis på vår webbplats.

Vi uppmanar dig att granska denna integritetspolicy regelbundet för att hålla dig informerad om ändringar som kan påverka dig. Våra elektroniskt eller på annat sätt korrekt lagrade kopior av denna integritetspolicy anses var och en vara den sanna, fullständiga, giltiga, autentiska och genomförbara kopian av versionen av denna integritetspolicy som var i kraft vid varje respektive datum du besökte webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller hur vi använder de data vi samlar in och underhåller i samband med tillhandahållande av våra tjänster, hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

QBIM
Kungsgatan 12
652 24 Karlstad
Sverige

Vid frågor om: 

Konto eller support
Förfrågningar om integritetspolicy eller allmänna GDPR-frågor
Användning av data och relaterade system
Utöva dina DSRM-rättigheter

Kontakta QBIM via e-post på adress: niklas.forsberg@qbim.se