Processen

1. Förstudie

I första steget kartlägger vi vilka specifika behov och utmaningar din verksamhet har utifrån olika perspektiv. Vi gör helt enkelt en förstudie där vi tar fram era förutsättningar och kartlägger vilka kunder ni har, hur organisationen ser ut och vilka som ska använda rapporten och KPI:erna framöver. I förstudien undersöker vi kvaliteten av din data, hur vi kan samla in den och på vilket sätt det ska gå till.

Enkelt uttryckt och sammanfattat undersöker vi dina mål och behov. Sedan samlar vi in din data för att ha möjlighet att nå målet. När detta är gjort har vi en förstudie på plats. Meningen med förstudien är att synliggöra det som skapar mervärde för dig och ditt företag för att ni ska kunna förstå er verksamhet på ett bättre sätt.

2. Datatvätt

Under steg två går vi igenom din tillgängliga data. Vi börjar med att transformera och kombinera datakällorna för att de ska samverka med varandra. Det är här vi kartlägger din data och skapar datalagret. Utan det här steget kan vi inte med enkelhet skapa någon rapport längre fram i processen. Vi hjälper dig att koppla ihop relevanta datakällor. Det kan exempelvis handla om affärssystem, separata filer, webbsidor eller publika register.

3. Analys

I tredje steget fastställer vi era KPI-värden, det vill säga nyckeltal, som dataanalysen ska utgå från. Vi bygger sedan en analysmodell utifrån de värden ni söker svar på. Det i sin tur gör att vi kan skapa unika rapporter som riktar sig till just er verksamhet. På ett effektivt sätt kan vi därmed ta fram nya beräkningar samt de värdena som ni vill fokusera på, eftersom både tidigare och senast tillgänglig data finns på plats.

4. Implementering

I det fjärde steget framställer vi er data och implementerar lösningen i ert arbetsflöde. Vi skapar interaktiva rapporter och dashboards som resulterar i skarpa beslutsunderlag för ditt företag. Våra experter med kunskap inom analys och visualisering av komplexa datamängder planerar och implementerar visualiseringar med riktig påverkan för ditt företag.

Ni kan känna er trygga med att hantera systemen själva. Vi ger er alltid en grundläggande demo, utbildning eller en digital guide, beroende på vad ni föredrar. Det sker i samband med att ni får tillgång till rapporterna och ger er den kunskap som ni behöver.

5. Verksamhetsutveckling

5. Verksamhetsutveckling
I femte och sista steget sammanställs all din data automatiskt till rapporter för att ge dig en effektiv dataanalys av er verksamhet ur olika aspekter. Genom dataanalysen har du det som krävs för att optimera verksamheten och kunna göra ständiga förbättringar. Vi finns hela tiden tillgängliga och bidrar med vår långa erfarenhet inom Business Intelligence. Beroende på vilka varierande behov som kan uppstå i framtiden kommer vi att anpassa och lägga till ny statistik, information eller nya nyckeltal och KPI:er för ditt företag.

Tack för ditt meddelande
Oj då, Något gick fel när du skickade ditt meddelande

BOKA EN KOSTNADSFRI DEMO

Vi visar dig och dina kollegor hur våra olika system fungerar genom en grundläggande demoversion. Ni kan boka demo för Q-Analytics, Q-Health eller Ski Analytics. Fyll i bokningsformuläret till vänster med ditt namn, e-postadress eller telefonnummer och vilken demo du är intresserad av. Vi hör av oss så fort som möjligt.