COVID-19 – så agerar QBIM

August 8, 2022

2020-03-15

COVID-19-utvecklingen i Värmland och världen påverkar både oss och andra i hög grad just nu. Den närmsta tiden kommer att vara utmanande och handlar för vår del om att minimera riskerna för medarbetare, verksamhet, kunder och samhället i stort.

Vi följer strikt de riktlinjer och råd som från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dessutom vidtar vi följande åtgärder:

  • Medarbetare som har symptom enligt Folkhälsomyndighetens definition, dvs. hosta, feber, snuva, halsont et, ska inte gå till jobbet eller kund.
  • Arbete hemifrån, där så är möjlighet, uppmuntras.
  • Digitala mötesformer i form av video och telefonkonferenser bör om möjlighet genomföras.
  • Viktiga möten och aktiviteter som inte kan eller inte bör skjutas upp, skall genomföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Vår ambition är att ge samma service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter efter situationen. Vi kommer i stor utsträckning genomföra alla våra möten via teams och detta kommer skapa nya rutiner och möjligheter att jobba.

Vi kommer jobba på som tidigare, för det är vad vi alla måste göra nu för att göra affärer med varandra!