Case

Uppsala Maskin & Verktyg

Vi har haft en väldigt bra och nära kontakt med QBIM, vilket har gjort att nya projekt och optimeringar av befintliga tjänster går väldigt smidigt nu. Tack vare deras erfarenheter och kunskap inom Business Intelligence får vi nu betydelsefulla insikter på ett modernt och enkelt sätt.

Utmaningar

Vi såg stora möjligheter inom mer avancerad dataanalys och det var just där vi behövde hjälp. Vi anlitade därför QBIM för att få hjälp med att kunna utnyttja hela potentialen i den data som finns i våra system och för att komplettera vår interna kompetens. Det kändes som ett självklart val att nyttja möjligheten genom ett samarbete med QBIM och vårt affärssystem PengVin.

QBIM visade snabbt stor förståelse för våra önskemål, möjligheter och utmaningar. Deras konsulter satte sig snabbt in i vår affärsmodell och data, vilket skapade bra förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete.

Lösningar

Resultatet och lösningen vi skapat med QBIM gav oss mycket djupare förståelse och bättre dynamiska insikter i vår data, vilket skapar möjligheter att analysera betydligt större datamängder på kortare tid. Vi kan nu vara proaktiva istället för reaktiva och därmed fatta datadrivna beslut.

Samarbetet med QBIM har präglats av flexibilitet och enkelhet, vilket har gjort att vi har fått till en väldigt smidig process där vi delvis har utvecklat lösningarna live tillsammans. Deras input och tankar kring vår affär har varit väldigt nyttig. Ett av våra projekt har exempelvis byggt på matematiska modeller där QBIM har visat stor kompetens. Vi har känt, och känner oss fortfarande trygga med en partner som kan addera värde till vår verksamhet.

"QBIM är experter inom BI. Vi ser stora fördelar med deras tjänster och är helt säkra på att andra företag kommer få nytta av samma lösning."
Erik Sallén, VD