Läs om vårt samarbete med Ôsterbergs

“Det QBIM har gett oss och våra samarbeten med kunderna är mycket positivt.”

Client
Österbergs
Services
Logistik
Date
Okotber 2023
Industry
Retail

Det största värdet för oss på Österbergs är att vi inte enbart stärker vår position hos befintliga kunder, utan vi utvecklar dem och får nya. Ett otroligt värde och lösning som vi vet att andra företag också kommer ha nytta av.

UTMANINGAR

Allt började med att vi fick ett kundcase från en av våra större kunder. De ville starta ett samarbete med att visualisera gemensam data ur vårt affärssystem. Detta för att kunna uppmärksamma vårt mervärde på tjänster och produkter som vi utför och som inte enbart består i ett bra pris. QBIM hade tidigare arbetat med andra kollegor i branschen och vi på Österbergs blev tipsade om dem inom koncernen och startade därefter ett samarbete med dem för att lösa våra utmaningar.

Vi startade en projektgrupp där vi tillsammans med vår kund och Niklas från QBIM arbetade med att ta fram det som önskades att presenteras i rapporten. Resultatet blev en analysrapport som ur en inköpares perspektiv är enkel och överskådlig, och dessutom gör det den ska.

LÖSNINGAR

Den första lösningen gjorde vår kund mycket nöjd och vi har nu stärkt vårt samarbete tillsammans med just den kunden. Den andra lösningen är fortfarande i projektstadiet och är inte hundra procent klar ännu. Vi har däremot redan sett resultat i en demomiljö där kunderna har en önskan om att fortsätta och stärka sitt samarbete med oss. Det QBIM har gett oss och våra samarbeten med kunderna är mycket positivt.

More customer success stories

Läs om vårt samarbete med Upsala Maskin & Verktyg
Read Story